podnośnik

Bezpieczeństwo podczas użytkowania podnośników

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy normują ją we wszystkich gałęziach przemysłu, jak i we wszystkich możliwych zakładach pracy czy biurach. Należy ich bezwzględnie przestrzegać, gdyż ich łamanie grozić może nałożeniem kar. Zasady BHP w odniesieniu do pracy z użyciem podnośników koszowych dotyczą między innymi tego, kto może z nich korzystać, co można na nich przenosić i jak powinno się zabezpieczać materiały oraz miejsce wykonywanych prac (plac budowy, teren ścinki drzew, miejsce montażu billboardu).

Podnośnik i zasady bezpieczeństwa

podnośnikFirmy budowlane, jak i te zajmujące się konserwacją elewacji, dachów czy innymi czynnościami które wykonywać można poprzez wykorzystanie podnośników najczęściej korzystają ze zwyżek nożycowych, teleskopowych lub na naczepach. Jednakże bez różnicy czy dzielimy podnośniki ze względu na sposób ich przemieszania czy na rodzaj budowy musimy pamiętać, aby były one bezpieczne i zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej z podnośników koszowych korzystają wspomniane firmy budowlane, które na co dzień muszą przestrzegać wielu zasad BHP w wielu różnych dziedzinach. Jednak, jak wiadomo nie tylko na budowie wykorzystuje się zwyżki. Jeżeli z podnośników dana firma lub osoba fizyczna korzysta jedynie sporadycznie bądź wykonuje przy ich pomocy zlecenia, w nieokreślonym ramowo czasie lepiej, aby zamiast zakupu zwyżki rozważyła możliwość, jaką jest wynajem bezpiecznych podnośników z zaufanej firmy. Takie narzędzie, jak bezpieczny podnośnik – Trójmiasto posiada. Nie tyle miasto, a firmy w nim stacjonujące.

podnośnikDzięki wynajmowi bezpiecznych zwyżek koszowych różnego typu właściciele firm oraz pracownicy będą mogli mieć pewność, że wszelkie zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zachowane. Jak zostało wspomniane oprócz zgodnych z przepisami podnośników koszowych do zachowania bezpieczeństwa należy również zabezpieczyć odpowiednio teren, na którym podnośniki będą używane. Jednym ze sposobów jest zabezpieczenie placu budowy, miejsca pracy taśmą BHP. Zabezpieczenie terenu umożliwia to, iż żadna z niepowołanych osób nie znajdzie się w strefie zagrożenia (ścinanie gałęzi, zrzucanie śniegu z dachów). Taśma BHP jest najczęściej w jaskrawych kolorach bądź jest odblaskowa, co daje pewność o widocznym i jasnym dla każdego wytycznym miejscu prac. Poza taśmami stosowane są w takich sytuacjach także barierki w podobnych kolorach do taśm, które jeszcze bardziej niż wcześniej opisywane wyznaczają strefę robót.

Bezpieczne podnośniki w zależności od rodzaju wykorzystywane są także w halach produkcyjnych, jak i na magazynach oraz niekiedy są stosowane jako zamiennik rusztowania. Mobilne rusztowanie jest tańsze oraz szybsze w zastosowaniu, jak i o wiele bardziej bezpieczne, na czym nam najbardziej zależy.