robot przemysłowy

Rodzaje robotów przemysłowych

Robotyka przemysłowa to dziedzina robotyki, która zajmuje się zastosowaniem robotów i manipulatorów przemysłowych w celu robotyzacji procesów produkcyjnych (np. spawanie, paletyzacja, malowanie, montaż, prasowanie, inspekcja i testowanie produktów). Roboty przemysłowe to wielofunkcyjne, stacjonarne lub mobilne, maszyny przeznaczone do pracy w przemyśle, które są automatycznie sterowane i programowalne i posiadają właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne.

Roboty usprawniające produkcję

robot przemysłowy	Roboty przemysłowe wypierają ludzi na uciążliwych i niebezpiecznych stanowiskach pracy. Roboty przyczyniają się do zwiększania produkcji i wydajności, a także pozwalają na obniżenie kosztów produkcji. Wykorzystuje się je w przemyśle elektromaszynowym, ale też w górnictwie, rolnictwie czy budownictwie. Ze względu na napęd roboty przemysłowe dzielimy na pneumatyczne (gdzie nośnikiem energii jest sprężone powietrze), hydrauliczne (nośnikiem energii jest płyn hydrauliczny) i elektryczne (napędzane silnikami elektrycznymi). Wyróżniamy cztery typy robotów przemysłowych: roboty sekwencyjne, sterowane według trajektorii, adaptacyjne i mobilne. Roboty sekwencyjne posiadają układ sterowania, w którym ruchy w poszczególnych osiach zachodzą jeden po drugim w określonej kolejności, a zakończenie jednego ruchu generuje kolejny ruch. Roboty sterowane według trajektorii wykonuje procedurę sterowania, dzięki której ruch regulowany jest w kilku osiach do następnego żądanego ustawienia.

robot przemysłowy	Roboty adaptacyjne to roboty o najbardziej zaawansowanym technologicznie układzie sterowania, który umożliwia adaptację ruchów robota w zależności od aktualnej sytuacji. Przykładem takich robotów są maszyny z czujnikiem wizyjnym, które umożliwiają skorygowanie ruchów w trakcie pracy. Roboty mobilne przenoszą wszystkie środki niezbędne do jego kontroli i ruchu (układy zasilania, sterowania, napędu). Ze względu na pełnioną funkcję, roboty możemy podzielić na kilkanaście grup: roboty spawalnicze, montażowe, pakujące, malarskie, przeznaczone do obróbki materiałów, napełniające, dozujące, inspekcyjne, testujące. Podstawowe parametry techniczne, które charakteryzują roboty, to: przestrzeń robocza, prędkość, udźwig i powtarzalność. Robot jest w stanie osiągnąć dowolny punkt w swojej przestrzeni roboczej. Maksymalna prędkość robota podawana jest dla złączy w stopniach na sekundę lub dla końcówki roboczej- w metrach na sekundę. Udźwig robota określa maksymalną masę ładunku, jaki robot może przenieść, a powtarzalność opisuje dokładność dojazdu końcówki roboczej z różnych kierunków do zadanego punktu w przestrzeni.

Robotyka przemysłowa jest bardzo dynamiczną dziedziną, w której zmiany zachodzą praktycznie z dnia na dzień. Powstają coraz bardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które niejednego z nas przyprawiają o lekki niepokój dotyczący przyszłości.